โฮซันนา - (Hillsong united - Thai )ฟังเพลง Hosanna - อังกฤษ คลิกที่นี่... Hosanna


***เนื้อเพลง โฮซันนา - ไทย-อังกฤษ (Hillsong united)***

โฮซันนาองค์ผู้สูงสุด (Hosanna) Hillsong
Intro: C#m E F#m G#m (2)

E C#m
ฉันเห็นพระสิริงดงาม พระเยซู จะเสด็จมา

I see the king of glory, coming on the clouds with fire
F#m G#m….C#m


ทั่วทั้งโลกา จะเห็นพระองค์
The whole earth shakes, the whole earth shakes
E C#m
ฉันรับความรักและพระคุณ ทรงชำระให้เราเป็นไท
I see his love and mercy, washing over all my sin
F#m B
และทุกๆคน ต่างซ้องสรรเสริญ
The people sing, the people sing

E/G# A B C#m A C#m B
โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนาองค์ผู้สูงสุด
Hosanna, Hosanna Hosanna in the highest
E/G# A B C#m A B C#m (E)
โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนาองค์ผู้สูงสุด
Hosanna, Hosanna Hosanna in the highest

ฉันเห็นบรรดาชนมากมาย ทวีขึ้นจนเต็มแผ่นดิน
I see a generation, rising up to take their place,
หมดสิ้นความเชื่อ หมดสิ้นกำลัง
With selfless faith, with selfless faith

พระองค์จะนำการฟื้นฟู ขอเพียงเราเข้าร้องทูล
I see a near revival, stirring as we pray and seek
และน้อมกราบลง เพื่อยกพระนาม
We’re on our knees, we’re on our knees

Bridge: C#m E F#m G#m (2)
A B E C#m
พระองค์ทรงเยียวยารักษาใจ ทรงชำระดวงตาให้ได้เห็นความจริง
Heal my heart and make me clean, open up my eyes to the things unseen
A B C#m
สำแดงให้ฉันมีความรัก เหมือนพระองค์
Show me how to love like you have loved me,

A B E C#m
เพราะรักพระองค์ละลายใจ ขอมอบชีวิตให้อยู่ในน้ำพระทัย
Break my heart for what breaks yours Everything I am for your kingdoms cause,
A B A/E A
ทุกๆ วันฉันมีเป้าหมายสู่นิรันดร์
As I walk from earth into eternity