คำพยานจากเพื่อนคริสเตียน

เขียนคำพยานของคุณ ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยค่ะ หรือพูดคุยเรื่องราวอะไรก็ได้เกี่ยวกับความรักของพระเจ้า...
ขอขอบคุณทุกๆ ท่าน ที่เขียนคำพยานนี้ ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ

4 ความคิดเห็น:

 1. 1. “ข้าพเจ้าจะชูถ้วยแห่งความรอดพ้น และเรียกขานพระนามพระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำปฏิญาณที่ให้ไว้แก่พระยาห์เวห์ ต่อหน้ามวลประชากรของพระองค์”(สดุดี 116:13-14)
  2. “ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาของท่าน นี่คือบทบัญญัติเอกและเป็นบทบัญญัติแรก”(มัทธิว 22:37-38)
  3. “เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา ทำพิธีล้างบาปให้เขาเดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต จงสอนเขาให้ปฏิบัติตามคำสั่งทุกข้อที่เราให้แก่ท่าน แล้วจงรู้ว่าเราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ”(มัทธิว 28:19-20)
  4. “ท่านทั้งหลายจงทำตามแบบฉบับของพระเจ้า ประดุจบุตรสุดที่รักของพระองค์ จงดำเนินชีวิตในความรักดังที่พระคริสตเจ้าทรงรักเราและทรงมอบพระองค์เพื่อเราเป็นเครื่องบูชากลิ่นหอมถวายแด่พระเจ้า”(เอเฟซัส 5:1-2)

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ14 มกราคม 2553 05:44

  รักพระเจ้ามาก ถึงแม้ว่าจะเพิ่งรับเชื่อได้ไม่นาน รู้สึกได้อย่างแท้จริงว่ามีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิต เช่น การงาน ครับ...

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ23 มกราคม 2553 08:49

  รักพระเจ้าเช่นกันค่ะ และเชื่อว่าพระเจ้ารักคุณเช่นกัน

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ24 พฤศจิกายน 2553 20:46

  หนูเชื่อพระเจ้าได้นาน เมื่อก่อนนับถือศาสนาพุทธ หลังจากที่ป่วย มีคนมาประกาศข่าวประเสริฐ หลังจากที่เชื่อแล้ว ก็ยังไม่กลับใจ แต่ภายหลัง 2 ปี กว่า
  ก็กลับใจใหม่ แต่มันก็ยาก....ขอขอบคุณพระเจ้า ก็ทรงเพิ่มกำลังให้ข้าพระองค์

  ตอบลบ