เพลง ความสุขภายในใจ Joy Of My Desire
ความสุขภายในใจ ล้นเต็มอยู่ภายใน

Joy Of My Desire All Consuming Fire


เร้าดวงใจจิตวิญญาณให้ เกิดความยินดี

Lord Of Glory,Rose Of Sharon Fair And Sweet


พระประทานความสุข ยามทุกข์ทรงเป็นเพื่อน

You Are Now My Peace Comforter And Friend


ทรงชูใจด้วยความเมตตา อย่างอัศจรรย์

So Wonderful,So Beautiful You Are To Me


***เรานมัสการ ด้วยจิตวิญญาณ และความจริง(2x)

I Worship You,In Spirit And In Truth


จะมีผู้ใดเปรียบพระองค์ สหายเลิศในใจเรา

There Will Never Be A Friend As Dear To Me As You

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น